Dofinansowanie projektu

Medic Travel Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “MediTrip – innowacyjna platforma turystyki medycznej”.

Przedsiębiorstwo Medic Travel Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r. realizuje projekt pt. „MediTrip – innowacyjna platforma turystyki medycznej“ w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Numer umowy: POPW.01.01.02-28-0015/20-00

Beneficjent: Medic Travel Sp. z o.o.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 090 278.00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 926 732.00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest rozwinięcie w makroregionie działalności biznesowej przedsiębiorstwa Medic Travel Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjny produkt – MediTrip – innowacyjną platformę do pozyskiwania i obsługi pacjentów zagranicznych opartej na modelu biznesowym przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW.

Planowane efekty:

  • strona www;
  • aplikacja mobilna i webowa, która pozwoli na komunikację pomiędzy pacjentem a kliniką;
  • narzędzie SaaS, dzięki któremu klinika, będzie mogła zautomatyzować znaczną część procesów opieki nad pacjentem przed i po leczeniu.

MediTrip powstaje, aby poprawić jakość usług na rynku turystyki medycznej.

 

 

 

Send enquiry to the best doctors abroad